Za nami II Konferencja Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR pt: „Mentoring – perspektywa zarządzania XXI wieku”, która odbyła się w Krakowie 27.10.2022 w Międzynarodowy Dzień Mentoringu. Mentorzy, coachowie, trenerzy, ludzie świata biznesu i nauki spotkali się, by rozmawiać o wyzwaniach jakie dzisiejsze czasy stawiają przed mentoringiem. Jak pokazały prelekcje, warsztaty i liczne rozmowy jest głód wiedzy na ten temat.

Podczas Konferencji prelegenci – członkowie Stowarzyszenia, doświadczeni praktycy mentoringu i zaproszeni goście – przedstawili mentoring z pięciu perspektyw: menadżera, sukcesora, HR-owca, mentora i mentee oraz decydenta. Konferencję rozpoczął prezes Stowarzyszenia Grzegorz Dobek, prelekcje wygłosili: Tomasz Wański z tematem “Mentoring w perspektywie zarządzania XXI wieku”, następnie perspektywę menadżera zaprezentowali Aleksandra Stanković oraz Michał Nowakowski. Kolejnym tematem była perspektywa sukcesora i tu swoim doświadczeniem podzieliła się Renata Muszyńska. Po przerwie poznaliśmy perspektywę mentora i mentee, którą omówiła Katarzyna Hnat,  perspektywę HR przedstawiła Hanna Sikora, natomiast perspektywę decydenta zaprezentowała Magdalena Mazur.  Gościem specjalnym i patronem Konferencji był Paweł NowakSukcesje.pl, który wystąpił z tematem: „Biologika sukcesji. Mentoring 0-7”. Całość spotkania poprowadził Krzysztof Prystupa. Po prelekcjach te zagadnienia zostały rozszerzone, a uczestnicy mogli je przedyskutować podczas warsztatów prowadzonych przez pary mentorskie.

Jest spore zainteresowanie tematyką mentoringu, a to dobry prognostyk na przyszłość – podsumował Grzegorz Dobek, prezes Stowarzyszenia PROMENTOR. Wiele osób szuka wiedzy w tym zakresie, chcą wiedzieć czym jest mentoring i na czym polega –  dodaje Tomasz Wański, współtwórca i pierwszy prezes Stowarzyszenia. 

Cała rozmowa z Grzegorzem Dobkiem i Tomaszem Wańskim poniżej. Zapraszamy do słuchania.

Katarzyna Hnat