Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących posługiwania się językiem pisanym w pracy mentora. Piotr Wiroński – Wiceprezes Stowarzyszenia PROMENTOR zaproponował ten cykl, ponieważ jak mówi: Kontakt z językiem jest mi bliski od wielu lat (to nie banał) i specjalizuję się w słowie tak mówionym, jak i pisanym. Jednak słowo pisane wymaga szczególnej uwagi mentora, który w zdecydowanej większości czasu swojej pracy doskonali język mówiony prowadząc mentoriale. Język, jak wspomniałem, jest mi bliski, ponieważ studiowałem polonistykę a następnie obroniłem doktorat z zakresu językoznawstwa, niezależnie od rozwiniętej już wówczas działalności szkoleniowej a później mentoringowej.

Stąd też szkolenia z wystąpień publicznych (na różnych poziomach trudności), przekazu werbalnego, retoryki i jej tajemnic są dla mnie szczególnie wciągające. Macie zatem gwarancję, że umieszczane tu artykuły rodzą się z prawdziwej pasji do języka i dzielenia się refleksjami nad jego potencjałem, który wykorzystywać może mentordodaje Piotr Wiroński.

DLACZEGO TO WŁAŚNIE PIOTR WIROŃSKI?

Piotr Wiroński jako trener i mentor mocno angażuję się w działalność prorozwojową. Dba o rozwój własnego warsztatu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania, Certyfikat Mentora i jest wpisany na międzynarodową listę trenerów prowadzących szkolenia z mentoringu (lista Institute of Leadership & Management). Dba też o rozwój innych. Od 2013 roku jest członkiem Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, obecnie pełni funkcję Wiceprezesa. W ramach kompetencji w Zarządzie zajmuje się między innymi bardzo istotnym obszarem: koordynacją Zjazdów rozwojowych członków, jako fantastycznej platformy wymiany wiedzy mentorskiej, doświadczeń i kontaktów. Zawodowo natomiast oprócz powadzenia szkoleń, prowadzi indywidualne procesy mentoringowe głównie dla klientów biznesowych.

O CZYM BĘDZIE TEN CYKL?

Będzie się on składał z szesnastu artykułów. Każdy artykuł poświęcam innemu zagadnieniu języka pisanego, które jest przydatne w pracy osoby rozwijającej innych. Rzecz jasna jeden artykuł nie zbada wszystkich meandrów tematu, ale będzie dobrym pretekstem do wyczulenia się na językowe pułapki, które czyhają na nas, gdy nieświadomie podchodzimy do pisania tekstu niezależnie, jakiego rodzaju będzie to słowo pisane. Wiedza, którą chcę się z Wami podzielić, ma wymiar uniwersalny. I choć poruszam zagadnienia głównie w kontekście pracy mentora, to przytaczane rady przydadzą się także coachom, trenerom, nauczycielom i wykładowcom uczelni. Wszystkim, którzy w swojej pracy rozwijają innych, komunikują się z nimi i chcą mieć dobry wpływ na swoich podopiecznych – wyjaśnia autor tesktów, które już niebawem ukażą się na naszej stronie i na profilu Facebooka Stowarzyszenia PROMENTOR.

Zachęcamy Was do spojrzenia na te zagadnienia i własny warsztat pisany.

JAKIE TREŚCI ZNAJDZIECIE W TYM CYKLU?

 1. „Poza sesją” (język pisany w pracy mentora)
 2. „Pierwsze słowa” (tytuły, ich rodzaje i skuteczność)
 3. „Fory w języku” (powtórzenia celowe i błędne)
 4. „Potęgowanie przekazu” (epitety, wyliczenia i wykrzyknienia)
 5. „I rzecz w tym właśnie…” (spójniki akcentu)
 6. „Magiczne słowa ciągłości” (legato zdań i akapitów)
 7. „Inwersja – zdania inna wersja” (o szyku)
 8. „Na styku wyrazów” (przecinki i inne kreski)
 9. „Wyrazistość charakterystyki” (porównania i ich rodzaje)
 10. „Po drugiej stronie ktoś czeka” (pytania i zagajenia)
 11. „Z grubej rureczki” (trenerskie zdrobnienia)
 12. „Ciemna strona jęzora” (zgrubienia i określenia pejoratywne)
 13. „Nowosłowobudowa” (semantyczne możliwości neologizmów)
 14. „Gdzie jest ono?” (najczęstsze błędy gramatyczne)
 15. „Białe kruki stylistyki” (rzadkie środki artystyczne)
 16. „Wielkość ma znaczenie” (wielkie i małe litery)

Pierwszy z artykułów już niebawem! Śledźcie naszą stronę i Facebook.

Zapraszamy!

admin