Minął kolejny rok działalności Stowarzyszenia Mantorów Promentor, pełen ciekawych projektów, osiągnięć oraz nowych inicjatyw takich jak choćby nasza aktywność w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, czy wsparcie dla wewnętrznych mentorów firmy będącej jednym z liderów branży IT. Jak to wygląda w liczbach i jakie są ambitne plany na ten rok? Poniżej prezentujemy podsumowanie jakiego dokonał Prezes Stowarzyszenia Tomasz Wański.

CO BYŁO NAJWAŻNIEJSZE?

To był dla nas kolejny dobry rok. Stowarzyszenie cały czas się rozwija, a zainteresowanie nim rośnie, regularnie przybywa nam nowych członków, którzy chętnie do nas przystępują, a obecni stale się rozwijają choćby poprzez uczestnictwo w Zjazdach. W minionym roku odbyło się 5 takich spotkań, podczas których w sumie przeprowadzono 14 warsztatów rozwojowych.

W zakresie edukacji zrealizowaliśmy dwie edycje Szkoły Mentorów Oświaty skierowanej do nauczycieli oraz pedagogów, szczególne zaś cieszymy się z wdrożenia procesów mentoringowych przez absolwentów SMO w jednej z krakowskich szkół.

(O wynikach tego projektu możesz posłuchać tutaj.)

Cieszy również fakt, że udało nam się zorganizować i przeprowadzić 4 edycje Kursu Mentoringu, który otrzymał w minionym roku autoryzację Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii co znacznie podniosło prestiż oraz jakość tego produktu.  Braliśmy również udział w wydarzeniach takich jak choćby Konferencja Oświaty w Krakowie czy konferencja z udziałem prof. D. Clutterbucka, a branżowa prasa (Personel Plus) opublikowała artykuł pt: “Kompetencje i przymioty mentorskie” Do sukcesów roku ubiegłego trzeba też zaliczyć realizację szkolenia dla mentorów wewnętrznych Motorola Solutions, co dało nam możliwość pokazania się jako mentorzy – praktycy oraz poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń.

JAKIE SĄ PLANY NA 2018 ROK?

Ten rok to oczywiście przede wszystkim kontynuacja i rozwój naszych działań edukacyjnych; w pierwszej połowie roku planujemy w kilku miastach w Polsce kolejne edycje Kursu Mentoringu autoryzowanego przez ILM. Szkoła Mentorów Oświaty, która zyskuje coraz większe uznanie w gronie nauczycieli i pedagogów będzie miała kolejne edycje. Jeśli chodzi o Kurs Mentoringu będziemy promować go w miastach poza Krakowem, siedzibą Stowarzyszenia. W styczniu przeprowadziliśmy pierwszą edycję w Kielcach – uczestnicy wysoko ocenili w ankietach poziom kursu i zakończyli go z indywidualnymi planami wykorzystania poznanych umiejętności, a także planem dalszego rozwoju. Dodajmy, że uczestnikami byli w większości menedżerowie oraz certyfikowani coachowie pragnący poznać mentoring i rozszerzyć swoje umiejętności w tym kierunku.

(Więcej o Kursie Mentoringu znajdziesz tutaj )

W planach na ten rok mamy równocześnie uruchomienie kolejnego naszego projektu, jakim będzie Szkoła Mentorów, która obejmie kompleksowo kompetencje mentorskie, zasady i standardy pracy mentora w ramach procesów, a także wdrażanie programów mentoringowych w organizacjach. Szkoła będzie zawierała również program praktyki w roli mentora, dzięki czemu stanie się doskonałym przygotowaniem do uzyskania certyfikacji międzynarodowej wg standardów ILM.

SĄ JAKIEŚ PLANY WYDAWNICZE?

Zaawansowane są już prace nad publikacją, która ma być poświęcona praktycznym zagadnieniom mentoringu, zaś naszą dotychczasową wiedzą i doświadczeniem chcemy dzielić się podczas kolejnych warsztatów, szkoleń i wykładów prowadzonych przez autorytety oraz praktyków mentoringu i członków naszego Stowarzyszenia.

Chcemy również szerzej zaistnieć w świadomości naszych odbiorców oraz potencjalnych klientów poprzez pojawianie się w mediach branżowych i społecznościowych. Będziemy też – zgodnie z naszą misją – promować mentoring jako formę rozwoju ludzi w organizacjach, stąd nasze plany udziału w konferencjach branży HR, oświaty oraz innych ogólnopolskich wydarzeniach. Planujemy współpracę z wyższymi uczelniami w zakresie budowania kompetencji mentorskich, a także poprzez prowadzenie badań naukowych nad procesami mentoringu.

Plany są ambitnewierzymy, że uda nam się je zrealizować w całości, a o wszystkim będziemy Was informować na bieżąco.

Katarzyna Hnat