Konferencje edukacyjne PROMENTORa

2017 - OBECNIE

Konferencje edukacyjne organizujemy od 2017 roku w marcu (wyjątkiem jest rok 2020, gdzie ze względu na pandemię koronawirusa musieliśmy przełożyć IV Konferencję na wrzesień). Konferencje są dedykowane środowisku oświatowemu, przede wszystkim dyrektorom szkół, jako osobom zarządzającym placówkami i decyzyjnym, mającym wpływ na kierunki rozwoju placówki, ale też nauczycielom, psychologom i pedagogom szkolnym. Na te wydarzenia zapraszani są także przedstawiciele uczelni wyższych.

Celem Konferencji jest promowanie mentoringu w edukacji w ramach gron pedagogicznych z korzyścią dla wszystkich stron zainteresowanych dobrym funkcjonowaniem szkoły: nauczycieli, dyrektorów, rodziców i uczniów. Chodzi o pokazanie, jak mentoring, zaszczepiony do Polski przez biznes, może znakomicie rozwijać się w środowisku edukacyjnym szkół i uczelni, służąc zwiększeniu zaangażowania pracowników w rozwój wewnętrzny, budowę jakości i kultury organizacyjnej miejsca pracy.

Prelegentami są mentorzy praktycy – przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, mający jednocześnie doświadczenia w obszarze edukacji szkolnej: dyrektorzy szkół, nauczyciele dyplomowani, osoby związane z placówkami w ramach współpracy dydaktycznej. Ale wśród prelegentów znajdują się też nazwiska osób szerzej rozpoznawalnych społecznie (prof. T, Gadacz), przedstawiciele władz miasta Krakowa oraz reprezentanci uczelni wyższych.

Status Konferencji Mentoringowych dla oświaty wzrasta z roku na rok. Aktualnie Konferencje odbywają się w partnerstwie z Miastem Kraków (w siedzibie władz miasta Krakowa) pod honorowym patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MATERIAŁY DODATKOWE

Program I Konferencji – 29.03.2017

Program II Konferencji – 20.03.2018

Program III Konferencji – 27.03.2019