Dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i edukatorzy z kilkudziesięciu krakowskich szkół wzięli udział w III edycji Konferencji dla nauczycieli “Mentoring w szkole – perspektywy rozwoju.  Wydarzenie odbyło się 27 marca 2019 w Krakowie, po raz pierwszy partnerem wydarzenia było Miasto Kraków, a konferencja odbyła się w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa.

Głównym celem konferencji była kontynuacja promowania działań mentoringowych i pokazywanie jak mentoring może być wdrażany w szkołach oraz jakie daje efekty i korzyści zarówno dla szkoły dyrektorów i nauczycieli jak też uczniów a pośrednio również dla rodziców – mówi v-ce prezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR dr Piotr Wiroński. Warto dodać, że dzięki temu, iż konferencja odbyła się w partnerstwie z Miastem Kraków, udział w niej wzięło wielu dyrektorów szkół, ale także nauczycieli czy pedagogów do których takie działania kierujemy – dodał Piotr Wiroński, który rozpoczął konferencję wystąpieniem na temat: „Potrzeba i korzyści mentoringu w realiach szkolnych”.

Jedną z prelegentek konferencji a zarazem gościem specjalnym była dr Anna Okońska – Walkowicz, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds polityki senioralnej. Podczas konferencji wysłuchaliśmy wystąpienia pt.: „Mentoring w polityce senioralnej Krakowa”.

Mentoring to jest pewnie styl bycia człowieka z człowiekiem, wobec tego upowszechnianie idei mentoringu dla kształtowania miejskich przestrzeni jest poważnym wyzwaniem – powiedziała nam w rozmowie dr Anna Okońska – Walkowicz. Z punktu widzenia edukacji mentoring to jest pewien sposób towarzyszenia w rozwoju jednej osobie, a to jest jednocześnie inspiracją do rozwoju tej drugiej osoby czyli mentora. Czyli nadaje się tej personalistycznej definicji wychowania jakby takie nowe znaczenie – właśnie mentoring, bo on jest trochę narzędziem, trochę techniką, a trochę stylem bycia.

Jak to wygląda z punktu widzenia uczelni wyższych, przedstawiła dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka, prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej: Z perspektywy uczelni wyższych w Polsce mentoring intuicyjnie istnieje od 1945 roku, bowiem każda funkcja promotora i opiekuna naukowego prac magisterskich czy doktorskich to w sumie jest mentoring. To czego brakuje systemowo w tych działaniach to pewnych formalnych zasad prowadzenia tego procesu, formalnych narzędzi oraz pewnego usystematyzowania prowadzonego mentoringu – podkreśliła prof. Emilia Wołowiec -Korecka. Podczas konferencji wystąpiła z prezentacją na temat: „Kształcenie i rozwój kadr  naukowo –  dydaktycznych poprzez mentoring”.

Wśród prelegentów konferencji wystąpili również: Magdalena Mazur, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie z prezentacją pt.: „Świadome wdrażanie mentoringu w placówce oświatowej” oraz Katarzyna Hnat – nauczyciel, dziennikarz, trener Szkoły Mentorów Oświaty z wystąpieniem pt: : „Jak zdobyć narzędzia do prowadzenia procesów mentoringowych”

Uczestnicy konferencji mieli też okazję porozmawiać, zadać pytania prelegentom, wymienić się doświadczeniami oraz przemyśleniami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji i zapraszamy na kolejne edycje konferencji jak też do udziału w innych projektach Stowarzyszenia PROMENTOR.

Posłuchaj też wypowiedzi prelegentów i organizatorów konferencji i dowiedz się czym jest Szkoła Mentorów Oświaty PROMENTOR.https://soundcloud.com/promentor/konferencja-dla-nauczycieli-27marca

admin