SZKOLENIA I WDROŻENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI

Polska Spółka Gazownictwa

(Gliwice, 09-12 kwietnia 2020, 10-11 czerwca 2020)

W dniach 09-12 kwietnia i 10-11 czerwca 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenie dla Mentorów i Mentee „Mentoring w firmie” w ramach projektu wdrożenia mentoringu W Polskiej Spółce Gazownictwa. Projekt zaplanowany był i został zrealizowany dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiły dwudniowe szkolenia (osobno dla mentorów, osobno dla mentee), drugi – dwudniowe szkolenie z Mentorami, przeprowadzone dwa miesiące później. W szkoleniach wzięły udział 23 osoby – Mentorzy, Mentee oraz Koordynator Projektu.

Szkolenie poprzedzone było analizą potrzeb szkoleniowych uczestników, którzy z wyprzedzeniem przesyłali nam ankiety dotyczące ich oczekiwań, rozumienia idei Projektu, uzasadnienia chęci uczestnictwa w nim oraz charakterystyki swojej pracy, mającej być przedmiotem prowadzonych procesów.

Celem pierwszych dwóch szkoleń było wprowadzenie Mentorów i Mentee do idei mentoringu, pokazanie zasad wdrażania procesów mentoringowych w firmie, analiza korzyści z mentoringu w organizacji, analiz ról osób uczestniczących w procesie: Mentora, Mentee, Sponsora, Koordynatora Projektu. Oprócz tych zagadnień Mentorzy poznawali metody i narzędzia pracy mentora oraz ćwiczyli projektowanie procesu mentoringowego, po czym prezentowali projekty celem otrzymania informacji zwrotnej od trenera i grupy. Z kolei Mentee wgłębiali się w rolę osoby uczącej się w procesie – jak reagować na prowadzenie przez Mentora, jak zgłaszać swoje potrzeby w procesie i jaka odpowiedzialność za sukces mentorialu leży także po stronie mentee.

Czerwcowe szkolenie dla Mentorów odbyło się już w trakcie wdrożonych procesów w firmie i miało charakter follow-up`u. Podczas tego szkolenia duży nacisk położyliśmy na dzielenie się relacjami Mentorów z prowadzonych aktualnie procesów monitoringowych. Analizowaliśmy przebieg procesów, wykorzystywanie narzędzi, zarządzanie czasem w procesie, pojawiające się niespodziewane przeszkody lub utrudnienia, analizowaliśmy nietypowe sytuacje. Mentorzy zostali wzbogaceni również o kolejne narzędzia.

W ankietach ewaluacyjnych, przeprowadzanych trzykrotnie – po każdy dwudniowym szkoleniu – otrzymaliśmy najwyższą ocenę „6” (opisaną jako: „świetnie”) w skali od 1 do 6 we wszystkich kategoriach ocenianych w ankiecie: spełnienie oczekiwań, merytoryka, organizacja, materiały, trener. Dokonywana była analiza ocen pod kątem średniej ocen, oceny modalnej i mediany.

Wybrane opinie z ankiet ewaluacyjnych:

 • „Szkolenie pomogło mi w zrozumieniu zasad mentoringu i poznaniu zasad przekazywania wiedzy”
 • „Wiem na co teraz zwracać uwagę w procesie mentoringu”
 • „Sposób realizacji projektu, sporządzenie kontraktu, sposób komunikacji”
 • „Polecam. Świetny kontakt ze szkolonymi”
 • „Łatwość w przekazywaniu wiedzy”
 • „Polecam trenera – komunikatywność, wiedza i dostosowanie tempa szkolenia do potrzeb uczestników”
 • „Bardzo ciekawie prowadzi szkolenie”
 • „Trener jest świetnym specjalistą w swojej dziedzinie, szkolenie prowadzi dynamicznie i ciekawie. Polecam”
 • „Polecam, konkretna wiedza”
 • „Sugeruję cykliczne szkolenia z tego zakresu”
 • „Zdecydowanie polecam”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

(Kielce, 04-05 grudnia 2020)

Dwudniowe szkolenie „Mentoring w edukacji” przeprowadziliśmy dla konsultantów edukacyjnych oraz dyrektorów szkól województwa świętokrzyskiego na zlecenie Świętokrzyskiego Centrum  Doskonalenia Nauczycieli. Szkolenie obejmowało dwa pierwsze dni Szkoły Mentorów Oświaty (produktu Stowarzyszenia kierowanego do sektora oświatowego) i zawierało następujące zagadnienia: wprowadzenie do idei mentoringu w placówce oświatowej, wdrażanie mentorali do szkół, zasady prowadzenia procesów w ramach grona pedagogicznego, korzyści dla nauczycieli, szkoły, rodziców i uczniów z realizacji procesów mentoringowych w szkole, budowanie jakości placówki i jej kultury organizacyjnej dzięki funkcjonowaniu ustrukturyzowanych procesów mentoringowych w szkole.

W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby.

W ankietach ewaluacyjnych od 1 do 5 we wszystkich kategoriach ocenianych w ankiecie: otrzymaliśmy średnią ocen pomiędzy 4.89 a 5.00 we wszystkich kategoriach oceny. Ocena modalna i mediana wyniosła wszędzie 5.

Wybrane opinie z ankiet ewaluacyjnych:

w ocenie szkolenia i trenera:

 • „Trener potrafił zaangażować (zachęcić) mnie do pracy, mimo że na początku miałem wątpliwości co do uczestnictwa w szkoleniu (dużo zadań zawodowych)”
 • „Dobre tempo, dużo przykładów (pozytywnie)”
 • „Trener potrafił zdyscyplinować grupę, prowadził szkolenie cały czas aktywizując uczestników”
 • „Bardzo ciekawe szkolenie. Dużo metod i wskazówek. Super!”
 • „Wartościowo spędziłam ten czas – DZIĘKUJĘ”

W odpowiedzi na pytanie „Co uznajesz za korzyść dla siebie w związku z uczestnictwem w szkoleniu?”:

 • Poznanie procesu mentoringu oraz korzyści wynikających z wprowadzania go w szkole
 • Znajomość zasad prowadzenia mentoringu
 • Wiem, co to jest mentoring! Szukam obszarów do wykorzystania w nich mentoringu
 • Zrozumienie procesu mentoringu. Sądzę, że wykorzystam wszystkie umiejętności i wiedzę w praktyce
 • Na podstawie szkolenia zaprojektuję własne dla nauczycieli języków obcych