Konferencja „Mentoring – metodyka, procesy korzyści”

KRAKÓW, 19.10.2015

Konferencję „Mentoring – metodyka, procesy, korzyści” dedykowaliśmy szeroko rozumianemu biznesowi. Założyliśmy, że naszym odbiorcą mogą być zarówno mentorzy w biznesie – osoby z dużym doświadczeniem, chcący poprzez mentoring dzielić się swoim know-how i rozwijać innych, ale też osoby zarządzające w firmach i korporacjach, które mają możliwość wpływania na politykę organizacji, w tym na wdrażanie procesów mentoringowych do firmy.

Chcieliśmy zachęcić też do tematu osoby rozwijające innych zawodowo: trenerów, coachów lub wspierających rozwój (działy HR), aby pokazać możliwości mniej jeszcze znanej w Polsce formy rozwoju, jakim jest formalny ustrukturalizowany mentoring. Jeszcze jedną grupę odbiorców postrzegaliśmy w docelowych lub już doświadczonych w procesie mentee`s, którzy mogą w mentoringu widzieć możliwość szybszego rozwoju prowadzonego w bezpiecznych warunkach.

Zadbaliśmy też o kilka aspektów składu prelegentów Konferencji. Po pierwsze zależało nam na wystąpieniach praktyków – osób, które prowadziły procesu mentoringowe, a nawet ich uczą lub wdrażały proces do organizacji i koordynowały go. Po drugie prelegentów cechowała bardzo duża różnorodność. Znaleźli się wiec wśród nich przedstawiciele korporacji, ale też mniejszych firm, mentorzy i mentee, osoby znające formalnie zorganizowane procesy, jak i ci, których doświadczeniem jest mentoring nieformalny i prowadzony poza realiami organizacji. Po trzecie, mimo że Konferencja kierowana była do biznesu, nasi prelegenci pochodzili z różnych obszarów życia społecznego: biznesu, świata nauki, administracji czy po prostu z „życia wzięci” i o życiowych aspektach mentoringu opowiadający.

Środkową część Konferencji stanowiły wystąpienia członków Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, którzy prezentowali narzędzia mentoringu oraz standaryzację tych procesów. W Konferencji wzięło udział 70 osób.

 

MATERIAŁY DODATKOWE

PLAKAT WYDARZENIA

PROGRAM WYDARZENIA