Zapraszamy do udziału w VII edycji projektu mentoringowego pod nazwą: “Szkoła Mentorów Oświaty”, organizowanego przez Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR. Jest to pierwszy w Polsce tego typu projekt mentoringu w oświacie, który realizujemy z sukcesem od siedmiu edycji, o czym świadczą liczne opinie naszych kursantów. Projekt kierowany jest do nauczycieli, pedagogów, opiekunów staży nauczycielskich oraz dyrektorów placówek oświatowych.

SMO stanowi ścieżkę uzupełniającą praktyczne kształcenie nauczycieli na drodze awansu zawodowego, a także pomoc w procesie realnego doskonalenia umiejętności pracy w zawodzie.
Wspiera też faktyczne podnoszenie jakości pracy i satysfakcji z niej. Projekt wynika z rozpoznania potrzeb edukacyjnych w zakresie mentoringu i kierowany jest do:
•dyrektorów szkół zaangażowanych w proces budowania jakości swojej placówki i działań jej pracowników
•opiekunów staży nauczycielskich
•nauczycieli liderów – chętnych do wdrażania innowacji w pracy i rozwoju zawodowym
•nauczycieli funkcyjnych – zarządzających zespołami przedmiotowymi, wychowawczymi oraz pełniących inne funkcje merytoryczne lub organizacyjne
•innych nauczycieli, których interesują nowe drogi uczenia siebie i innych, nowe drogi rozwoju, szukających satysfakcjonujących form pracy i współpracy z innymi, posiadających pasje i tych, dla których jakość w pracy jest ważnym jej aspektem.

Wychodzimy z założenia, że o sukcesie w dydaktyce decydują nie tylko nowoczesne narzędzia pracy (tablice multimedialne, nośniki informatyczne, e-podręczniki) czy funkcjonalna infrastruktura, ale może przede wszystkim nowatorskie metody pracy i wciąż doskonalona organizacja pracy nauczyciela. Bez nowoczesnych i wciąż podnoszonych kompetencji personalnych, wysokiej jakości narzędzia dydaktyczne stają się jedynie efektownymi „gadżetami”.

Nasza propozycja uzupełnia metody szkoleniowe w zakresie nauczania metodyki pracy nauczyciela nad sobą i innymi członkami zespołu dydaktycznego, w ramach wzmocnienia kompetencji osobistych, dydaktycznych i wychowawczych, poznania kultury i organizacji pracy w systemie edukacji i w danej placówce oświatowej.

CELE PROJEKTU:

• realne zwiększenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli zarówno będących mentorami, jak i w roli mentee
• szybsze i efektywne wdrażanie nowych nauczycieli do zawodu lub do pełnionej funkcji w danej placówce
• zbudowanie pozytywnej motywacji dla nauczycieli dyplomowanych do ciągłego rozwoju
• budowanie autorytetu nauczyciela względem uczniów i rodziców w obszarze skutecznej analizy potrzeb uczniów i umiejętności pracy z nimi, także w aspekcie wychowawczym
• zwiększanie poziomu organizacji szkoły poprzez zaplanowaną pracę z procedurami
• budowanie relacji i kultury organizacyjnej szkoły (zwyczaje szkolne) we współpracy nauczycieli z różnym stażem pracy

PROGRAM SZKOŁY:

Program liczy 48 godzin szkoleniowych (trzy dwudniowe weekendowe zjazdy) i jest podzielony na moduły tematyczne.
1. Idea mentoringu (4 godziny)
2. Metody i narzędzia pracy mentora (16 godzin)
3. Tworzenie par mentor-mentee (4 godziny)
4. Obszary mentoringu w placówce oświatowej (16 godzin)
5. Rozwój osobisty mentora (8 godzin)

KADRA SZKOŁY:

Bogata metodyka wynika między innymi z doświadczenia członków Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, czyli kadry szkoły, którą stanowią praktycy pracy z ludźmi:
• wieloletni trenerzy biznesu – w tym Międzynarodowi Trenerzy Zarządzania
• mentorzy prowadzący procesy mentoringowe w biznesie i edukacji – absolwenci pierwszej w Polsce Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense
• coachowie i konsultanci
• doświadczeni dydaktycy – w tym obecni lub byli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele dyplomowani, twórcy rozwojowych programów autorskich
• doktorzy uczelni wyższych
• autorzy książek i publikacji z zakresu trenerstwa, mentoringu i edukacji publicznej

TERMIN REALIZACJI:

VII Edycja Szkoły Mentorów Oświaty odbywa się w Krakowie w terminach
– 05-06.03.2022
– 19-20.03.2022
– 02-03.04.2022

CENA: 800 zł

KONTAKT:
koordynator projektu: PIOTR WIROŃSKI
tel: 602 47 58 17
e-mail: piotr.wironski@promentor.pl

WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.promentor.pl/szkola-mentorow-oswiaty-smo/

Zapraszamy!!!

admin