Dariusz ROTT

Imię i nazwisko
Dariusz ROTT
Pracuję
Cały kraj, zwłaszcza Śląsk, Kraków i Warszawa.
Dane kontaktowe
WWW:

Od ponad trzydziestu lat jestem nauczycielem akademickim – obecnie zatrudnionym na stanowisku profesora na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponad ćwierć wieku temu byłem wśród inicjatorów idei studiów międzywydziałowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: https://gazeta.us.edu.pl/node/191611

Mentoring i tutoring akademicki prowadziłem lub prowadzę jako opiekun kół naukowych (studenckiego i doktoranckiego), opiekun indywidualnego toku studiów oraz w ramach Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych UŚ, Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ oraz Akademii „Artes Liberales” UW, a także jako opiekun i promotor rozpraw doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Akademii Ignatianum w Krakowie i Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja).

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

 •  11 wypromowanych doktoratów (w Polsce i na Słowacji) z zakresu: nauk humanistycznych i społecznych.
 •  Wypromowany w 2006 r. najmłodszy doktor nauk humanistycznych w Polsce (Michał Kaczmarczyk, 25 lat).
 • Ukończenie szkolenia: Tutoring – edukacja spersonalizowana na uniwersytecie – szkolenie podstawowe. Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 16 godz., prowadząca Anna Kaczalska, Instytut Innowacyjnej Edukacji, sp. z o.o. 14-15 maja 2020.
 • Tutor studentów w ramach Międzynarodowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Artes Liberales w Warszawie.
 •  Visiting profesor na uczelniach w Bułgarii, Polsce, na Ukrainie i Słowacji.
 • Opieka nad studenckim ruchem naukowym (Sekcja Literatury Staropolskiej Koła Naukowego Polonistów, 1989-1995; Koło Naukowe Literatury i Kultury Wczesnego Średniowiecza „Sław(i)anie” UŚ, 2012-2016 Międzywydziałowe Koło Naukowe Humanistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2017 do nadal).
 • Promotorstwo kilkuset prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).
 • Pomysłodawca i  dyrektor Pracowni Zarządzania Wiedzą w Katowicach.

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING:

 • Praktyka akademicka
 •  Promotorstwo prac dyplomowych (licencjackie i magisterskie)
 •  Promotorstwo doktoratów
 •  Ścieżka rozwoju naukowego w zakresie awansu zawodowego pracowników szkół wyższych
 • Zarządzanie wiedzą
 • Szkolnictwo wyższe i nauka

 

Skontaktuj się z mentorem

Email: dariusz.rott@us.edu.pl

Email: dariusz.rott@promentor.pl

Telefon: +48 604 108 751