CZYM JESTMENTORING

 • Mentoring to partnerska relacja między mentorem/mistrzem a mentee, polegająca na tym, że mentee wspierany przez mentora – jego wiedzę, doświadczenie i osobowość – poznaje i rozwija siebie, definiując i realizując własne cele i wizję własnej osoby w obszarze zawodowym i/lub osobistym.

 • Rola mentora:

  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, zaangażowanie umysłu i serca w rozwój mentee, pokora by słuchać i odwaga by mówić nawet rzeczy niewygodne

  • Kształtowanie świadomości mentee, niezbędnej do dokonywania przez niego właściwych wyborów, celów i sposobu ich realizacji, w oparciu o łączące ich wartości.

  • Tworzenie przez mentora relacji, która pozwoli mentee dokonać zmian w jego własnym życiu

 • Rola mentee:

  • Chęć i gotowość korzystania z pomocy mentora jako osoby kompetentnej, cieszącej się zaufaniem (dyskrecja), uważnej, skoncentrowanej na uczniui jego potrzebach.

  • Stawianie sobie celów i osiąganie ich dzięki pracy własnej wspieranej indywidualną wielokierunkową współpracą z mentorem i korzystaniem z jego zasobów.

RELACJA MENTORSKA

 • To relacja, która umożliwia mentee poznanie własnego potencjału i jego rozwijanie dzięki pracy nad sobą

 • Relacja ta opiera się na:

  • spójnym systemie wartości,

  • wzajemnej akceptacji,

  • gotowości do wzajemnego wpływania na siebie,

  • zaufaniu, szczerości i otwartości.

KIM JEST MENTOR

 • Mentor to przewodnik, doradca, który w relacji mentor – mentee inspiruje i wspiera mentee w rozwoju kompetencji zawodowych i w rozwoju osobistym.

 • Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem współpracując z mentee w ramach relacji opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

CEL MENTORINGU

 • Osiągniecie celów stawianych sobie przez mentee poprzez odkrywanie istniejącego w nim potencjału oraz świadomości rozwoju, a także dzięki radom mentora i różnorodnemu wsparciu z jego strony

CZYNNIKI SUKCESU MENTORINGU

 • Właściwa osoba mentora:

  • doświadczony życiowo i zawodowo,

  • świadomy swoich zasobów i ograniczeń,

  • umiejący prowadzić procesu mentoringu,

  • mający sieć kontaktów i dostęp do źródeł wiedzy.

 • Ciągła praca mentee nad sobą:

  • chęć i gotowość zmieniania się,

  • dojrzałość do roli mentee – chęć rozwijania się i posiadania mentora,

  • szczere wysiłki i determinacja do osiągnięcia celów,

  • samopoznanie i krytyczna samoocena,

  • chęć krytycznego i twórczego korzystania z doświadczeń i osoby mentora.

Marcin Krukar
Członek Stowarzyszenia at Promentor
Trener biznesu – praktyk, z 10 – letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, mający na koncie ponad 6000 godzin pracy z różnorodnymi klientami, doradca i konsultant biznesowy (ponad 1 600 godzin). Zawodowo właściciel firmy szkoleniowej NERAIDA – Szkolenia z Pasją, wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK, wykładowca uniwersytecki.